Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Kdo jsme

Firemní sociolog s.r.o., Šlechtitelů 813/21, Holice, 779 00 Olomouc, IČO: 14075725 (firemni-sociolog.cz), e-mail vojtech.bednar@firemni-sociolog.cz, telefon  731 782 385.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Shromažďujeme osobní údaje zadané uživateli v registračním formuláři (jméno, firma, telefon, IČ, DIČ a e-mail). Tyto údaje shromažďujeme výhradně za účelem další komunikace s uživatelem.

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše údaje nesdílíme s žádnou třetí stranou.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 6 měsíců nebo po dobu, kdy probíhá vzájemná komunikace v rámci poskytování našich služeb.

Jaká máte práva?

Můžete kdykoliv požádat o výmaz vašich osobních údajů z naší databáze.me